Een tijdige ontdekking van brand beperkt de schade en kan levens redden. Een goede brandmeldinstallatie kan de verwoestende gevolgen van een brand vaak voorkomen of beperken. In de particuliere sector redden rook-, hitte- en koolmonoxidemelders jaarlijks honderden levens. Vanaf 1 juli 2022 moet om deze reden ook ieder woonhuis voorzien zijn van rookmelder(s).

In de zakelijke sector en zeker ook bij openbare gebouwen gelden er strengere eisen. Deze staan omschreven in de NEN2535, in het bouwbesluit 2012 en het besluit bouwwerken leefomgeving (Omgevingswet 2024).
Een bouwwerk moet voorzieningen hebben voor het tijdig ontdekken van brand zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties is een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie verplicht.

Rookmelder

Rookmelder

Rookmelders detecteren rookontwikkeling. Per 1 juli 2022 moeten alle woningen voorzien zijn van rookmelders.

Koolmonoxidemelder

Koolmonoxide melder

Koolmonoxide is niet te zien, te ruiken of te proeven. Het is alleen te signaleren met een koolmonoxidemelder.

Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een installatie die brand kan detecteren, signaleren en alarm kan slaan.

Ontruimingsalarminstallatie

Ontruimingsalarminstallatie

Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is om na het ontdekken van een brand, de in het bouwwerk aanwezige personen snel te alarmeren.