Sinds 1 juli 2022 is het in Nederland verplicht om een rookmelder te hebben op elke verblijfsruimte in een huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt.

Op sommige plekken in huis is het gevaar op het ontstaan van brand groter.  Denkt u bijvoorbeeld aan de keuken, in de buurt van de wasmachine/droger en op plaatsen waar accu’s (elektrische fietsen) en opladers liggen om op te laden. Wij adviseren u om zeker ook op die plaatsen een rookmelder te monteren.

Een rookmelder, welke ook dikwijls als brandmelder wordt aangeduid, is een detector die alarm geeft zodra het rookdeeltjes waarneemt. Een rookmelder kan zelfstandig worden gemonteerd of als onderdeel van een alarmsysteem of brandmeldinstallatie.
Indien u de rookmelders niet koppelt aan een alarmsysteem adviseren wij u altijd om de rookmelders in huis aan elkaar te koppelen. Dan geven alle rookmelders een luid signaal als één melder rookdeeltjes detecteert.

Lichtnet of batterijen?
Bij een bestaande woonfunctie voor kamergewijze verhuur, kinderopvang en logiesgebouwen moeten er op het lichtnet aangesloten rookmelders aanwezig zijn (NEN2555). Bij andere bestaande woningen zijn rookmelders op batterijen voldoende.

Montageplek
Bevestig rookmelders aan het plafond. Rook is lichter dan lucht en zal dus altijd naar boven trekken. In het geval van een puntdak is het advies de rookmelder 50 tot 100 cm onder de nok te plaatsen. Hang de rookmelder minimaal 50 centimeter van een muur of hoek en ook minimaal 30 centimeter van een lamp.

Als u zelf een rookmelder plaatst, kies dan altijd voor een gecertificeerde rookmelder. Voorgeschreven rookmelders moeten voldoen aan de zogenoemde primaire inrichtingseisen van NEN2555.

Wilt u meer weten? Of wilt u rookmelders koppelen aan een alarmsysteem? Neem dan contact met ons op.

Rookmelder