Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos en geurloos gas wat zich volledig mengt met normale lucht. De densiteit bedraagt 0.968 ten opzichte van 1 voor lucht.

Ingeademde CO wordt via de longen in het bloed geabsorbeerd. Net zoals zuurstof. Een deel van het CO zet zich vast op het hemoglobine in de rode bloedcellen. Dit zorgt voor verstoring van het zuurstoftransport en dus de zuurstofvoorziening naar de cellen.

Bij blootstelling aan zeer hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Bij een lagere concentratie CO zien we verschijnselen van hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het slachtoffer voelt zich zwak en is snel kortademig bij matige inspanningen. Het kan zijn dat het slachtoffer verward overkomt. Personen met een hart- of longziekte, maar ook jonge gezonde personen, kunnen hartritmestoornissen, longoedeem of tekenen van hartinfarct vertonen. Men kan het bewustzijn verliezen en indien er geen hulp komt, zal het slachtoffer in coma vallen en hersenbeschadiging oplopen of zelfs overlijden.

CO wordt daarom niet voor niets de stille sluipmoordenaar genoemd.

LARCOZ heeft diverse CO melders in het assortiment. COmelders die als zelfstandige melder worden geïnstalleerd. COmelders die onderdeel zijn van een alarmsysteem.

 

Bron: Beveiligingnieuws.nl d.d. 13-11 2018

De afgelopen zes weken werden bij achttien incidenten in totaal veertig personen in het ziekenhuis opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Dit maken Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting bekend.

“De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen. En dat terwijl de piekperiode met CO-ongevallen de komende maanden nog plaats gaat vinden”, zegt Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide Brandweer Nederland. “De sluipmoordenaar CO slaat dit jaar alweer hard toe.”

Problemen
De afgelopen zes weken raakten veertig mensen dusdanig in de problemen, dat zij opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. In 2017 kwamen twee mensen om het leven door CO-vergiftiging en werden 161 mensen er ernstig ziek door. Voor 114 van hen was ziekenhuisopname nodig. Vroege: “Hierin zijn dan nog alleen de CO-ongevallen meegenomen, waarbij een gasinstallatie de oorzaak was. Ongevallen door binnenshuis barbecueën – je gelooft het niet, maar het gebeurt echt nog vaak – en open haarden of houtkachels als oorzaak zijn in deze cijfers niet meegenomen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldde in 2015 al dat het totale aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger ligt dan we uit de cijfers kunnen afleiden. Dit is dus nog steeds realiteit.”

Kennis publiek schiet tekort
Uit een representatieve steekproef die de Nederlandse Brandwonden Stichting eerder deze week uitvoerde, komt naar voren dat 43% van de ondervraagden niet weet dat je een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel (zoals Cv-ketel, geiser, open haard, kachel) moet plaatsen. Uit dezelfde steekproef blijkt dat bijna de helft van de mensen niet weet dat ook een nieuwe ketel CO-vergiftiging kan geven. Jet Vroege: “Dit terwijl in de helft van de ongevallen sprake is van een nieuwe of pas onderhouden Cv-ketel. De oorzaak is dan meestal een verkeerd aangesloten of losgeraakte rookgasafvoer. Heel belangrijk dat je bij het plaatsen van een nieuwe ketel ook meteen de rookgasafvoer vervangt of in ieder geval laat controleren.”

Risico van CO-vergiftiging neemt komende maanden toe
De meeste ongevallen met koolmonoxide vinden in de maanden november tot en met ongeveer maart plaats, de periode dat de verwarming, kachel en open haard volop in gebruik zijn. Jet Vroege: “Als deze cijfers de komende maanden zo doorgaan, komen we dit jaar op nog veel meer slachtoffers per jaar uit dan Kiwa in 2017 geregistreerd heeft. Daarom slaan we vandaag alarm. Samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de GGD en onze 25 veiligheidsregio’s vragen we weer breed aandacht voor deze sluipmoordenaar. Belangrijk is dat iedereen weet hoe je CO-vergiftiging voorkomt en herkent. En natuurlijk dat je ook weet hoe je moet handelen mocht het je toch overkomen. Laat je verwarmingsketel, geiser, kachel of open haard dus elk jaar controleren door een gecertificeerd vakman. Ventileren: Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een raam of rooster op een kiertje staan. En zorg dat je een CO-melder hebt. Alleen deze kan je alarmeren als het zeer giftige CO vrij komt. Plaats de melder aan het plafond in de ruimte van het verbrandingstoestel.” Op www.brandweer.nl/koolmonoxide staat heel veel informatie, ook hoe je een CO-vergiftiging kunt herkennen.

Bron: Brandweer Nederland.

 

continue reading

Related Posts

  • 116 words0,6 min read

    Eerder informeerden wij u over de wijziging van het IP Adres van de Honeywell Push server. Wij melden u dat de “oude server” vanaf 30 september 2023 offline zou gaan. Echter, Honeywell heeft ons onlangs gemeld dat, door onvoorziene omstandigheden, de datum vervroegd is naar woensdag 30 Augustus.  Tot en met 30 augustus 2023 zullen zowel de “oude” als de nieuwe server online zijn. Tot en […]

  • 176 words0,9 min read

    Update GX Remote Control App Belangrijk nieuws voor alle gebruikers van de GX Remote Control App. Met het oog op een geplande overstap naar een nieuwe server vragen wij uw aandacht voor het volgende: De huidige server, die Honeywell momenteel gebruikt voor push-notificaties t.b.v. de Galaxy Dimension en Galaxy Flex inbraaksystemen, zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door een volledig nieuwe server. Dit om […]