Regels cameratoezicht

Regels cameratoezicht

Van een camerabewakingssysteem gaat een sterk preventieve werking uit. Er zijn wel regels en voorwaarden voor beveiliging middels camerabewaking.

Voordat u uw camera(’s) laat installeren is het belangrijk dat u zich bewust bent van de privacywetgeving rondom camerabewaking. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), ook wel de Privacywet genoemd, stelt voorwaarden aan het gebruik van beveiligingscamera’s. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op deze regels.

Meer informatie over alle regels waar camerabewaking aan gebonden is, kunt u lezen op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke voorwaarden gelden voor camerabewaking

U mag als ondernemer camera’s in en rond uw bedrijf ophangen. Belangrijk hierbij is dat u uw klanten, gasten en werknemers hiervan duidelijk op de hoogte brengt. Dit kan door het ophangen van bordjes met daarop de tekst “let op camerabewaking”.

Onaangekondigd mensen filmen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is strafbaar.  Openbare ruimtes zijn bijvoorbeeld; winkels, horeca, parkeerplaatsen bij bedrijven, etc. Camera’s die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten (zoals bijvoorbeeld in pashokjes) zijn verboden.

Cameratoezicht op de werkplek en verborgen camera’s

Cameratoezicht op de werkplek mag enkel onder bepaalde voorwaarden. Verborgen camera’s zijn alleen in uiterste gevallen toegestaan. Meestal gaat het hierbij om werknemers te betrappen op onregelmatigheden. Omdat toezicht met een verborgen camera een zware inbreuk op de privacy is, stelt de wet een aantal belangrijke criteria:

  • De werkgever mag alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.
  • De werkgever moet vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden. Hij hoeft niet te zeggen wanneer ze worden geïnstalleerd of waar ze komen te hangen.
  • De inzet van verborgen camera’s moet proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn om de onregelmatigheden aan te pakken (zoals detectiepoortjes bij de personeelsuitgang). U moet kunnen aantonen dat u geen alternatieven had en zodoende moest overgaan tot het invoeren van deze vergaande maatregel.

Wanneer u overweegt camera’s op te hangen om toezicht te houden op uw personeel, dient u van tevoren een privacy toets houden. Daarin weegt u uw bedrijfsbelang af tegen het belang en de rechten van uw werknemers. Hebt u een ondernemingsraad, dan moet deze met het cameratoezicht instemmen.

Bewaartermijn camerabeelden

Deze is maximaal 4 weken. Als de opgeslagen beelden geen bijzonderheden laten zien, moet u ze verwijderen. Als er een incident heeft plaatsgevonden, mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.