De gemeente Lingewaard gaat een nieuw middel gebruiken in de strijd tegen de illegale hennepteelt: een warmtebeeldcamera. Bij de teelt van hennep komt veel warmte vrij. Deze wordt zichtbaar met de camera.

Lingewaard is één van de eerste gemeenten in de regio die warmtebeeldcamera’s voor dit doel inzet. Maar ook aan de voorkant doet deze gemeente er alles aan om illegale praktijken te voorkomen; Lingewaard is naar eigen zeggen de enige gemeente in de regio die bij het verkopen van eigen bedrijfskavels contractueel laat vastleggen dat er geen illegale activiteiten, zoals hennepteelt, in het pand mogen plaatsvinden. Zo zegt Lingewaard te werken aan een klimaat voor louter bonafide ondernemers.

Aansprakelijk
Vorige week kregen verhuurders tijdens een bijeenkomst tips die kunnen helpen om een betrouwbare huurder te vinden. De warmtebeeldcamera helpt de verhuurder tussentijds zicht te houden op wat er gebeurt in hun pand. De gemeente stelt de camera ter beschikking.
Hennepplantages zijn illegaal en leveren een groot gevaar op voor de bewoners en omwonenden, vooral brandgevaar door het geknoei met of overbelasting van de stroomvoorziening. De verhuurder – niet de huurder – is aansprakelijk voor de gevolgen als in één van hun panden door een hennepplantage brand ontstaat; de verhuurder draait op voor de schade en wordt gedaagde in een strafonderzoek.

Bron: Beveiligingnieuws.nl d.d. 11-07 2018

Deel deze pagina: