Criminelen slaan vaker toe op het platteland. Daarom wil het CCV via publiek-private samenwerking veiligheidsbewustzijn op het platteland vergroten. Eind maart ging een eerste pilot van start voor het Keurmerk Veilig Buitengebied in Bronkhorst. Het traject helpt partijen afspraken te maken om samen overlast en criminaliteit effectief aan te pakken.

Veiligheidsscan
Het CCV heeft door haar veiligheidsscan bij agrarische bedrijven goed zicht op wat er plaatsvindt. Paul van der Weiden, adviseur Veilig Ondernemen bij het CCV zegt op Securitas: “Opvallend in deze gebieden is dat misdaad vaak niet wordt gemeld. De informatiepositie van de politie is daarom niet sterk. Daarnaast blijkt dat instanties in dit soort gebieden, zoals waterschappen, natuurorganisaties, wildbeheereenheden en omgevingsdiensten weinig gegevens delen. Daardoor blijft analyse uit en is criminaliteit deels een dark number.”

Anders van aard
Criminaliteit op het platteland is van andere aard dan in de rest van het land, zegt Van der Weiden. “Diefstal van het erf of uit schuren is een groot probleem. Van boormachines, kettingzagen tot tractor- en dieseldiefstal. Daarnaast lopen boeren risico bij het verhuren van schuren, loodsen of ander onroerend goed. Deze plekken lenen zich bij uitstek voor illegale activiteiten als hennepkweek. We zien hennepschuren, drugslaboratoria en het dumpen van restproducten in de openbare ruimte. Geregeld wissen inbrekers hun sporen uit door brand te stichten.”

Kwetsbare groep
De ervaring van het CCV is dat bewoners op het platteland kwetsbaar zijn. Er is sprake van vergrijzing en voor veel agrariërs is het een uitdaging om financieel rond te komen. Veel agrarische bedrijven hebben last gehad van de crisis en de prijzen staan nog steeds onder druk. “Deze mensen vormen een doelwit voor figuren die op hun erf komen en zich vervelend gedragen”, aldus Van der Weiden.

Bron: Securitas

Deel deze pagina: