Nieuwe bewoners krijgen niet altijd alle sleutels.

Bron: Beveiliging nieuws.nl 

Bijna 40% van de nieuwe eigenaren van een koophuis denkt niet alle sleutels te hebben ontvangen bij de overdracht van de woning. Met ongeveer 30% scoren nieuwe huurhuisbewoners op dit punt iets lager. Dit meldt de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Hoewel de meerderheid van de nieuwe bewoners van een koop- of huurhuis er dus voldoende op vertrouwt alle sleutels van de vorige eigenaar of huisbaas te hebben ontvangen, is gemiddeld een derde heel wat wantrouwender. Er zijn duidelijke provinciale verschillen. Ook leeftijd speelt een rol: hoe ouder, hoe wantrouwiger men aankijkt tegen een volledige sleuteloverdracht. Op de vraag of men zelf nog sleutels van vorige woningen heeft, is dat bij 1 op de 5 personen het geval. Het gaat dan om gemiddeld 3 sleutels.*)

Overdracht
“Je staat er misschien niet zo bij stil, maar je gaat er bij een sleuteloverdracht eigenlijk gewoon van uit dat je alle uitgegeven sleutels van de vorige bewoner krijgt. Dat blijkt helaas niet altijd zo te zijn. Gemiddeld geven 8 van de 9 hoofdbewoners twee sleutels aan derden. Denk daarbij aan (uitwonende) kind(eren) (46%), buren (37%) en (schoon)ouders (41%). Bij een verhuizing komen die dus veelal niet altijd allemaal retour”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken. “Volgens ons is bij koophuizen een voorlichtende rol voor de aankoop­makelaar weggelegd; hij zou hier op moeten wijzen door nieuwe cilinders aan te bevelen. Door de cilinders bij alle sloten te vervangen, bestel je ze meteen gelijksluitend en heb je nog maar 1 sleutel nodig voor alle deuren. Neem dan ook de best beveiligde cilinder, voorzien van het SKG*** keurmerk.” Staal vervolgt: “Als je dan toch met je sloten bezig bent, controleer dan tevens je deurbeslag en het slot zelf. Met de eenvoudig te gebruiken InbraakPreventieCheck op www.inbraakmislukt.nl is die controle zo uitgevoerd.”

Ander slot
In het onderzoek is daarom ook gevraagd of men na een mogelijke verhuizing het plan zou opvatten om direct of op korte termijn een ander slot te (laten) plaatsen. Maar liefst 55% geeft aan dat te doen. Als men eerder een inbraak(poging) heeft meegemaakt, zouden twee op de drie verhuizenden nieuwe sloten laten plaatsen.

Opvallende verschillen
Waar gemiddeld 34,5% van de respondenten denkt niet alle sleutels te hebben gekregen, ligt dat wantrouwen in Drenthe (47,1%) en Limburg (41,2%) een stuk hoger. In Friesland (19,1), Overijssel (25%) en Zeeland (24,8%) is men juist beter van vertrouwen. Onder de 30 jaar heeft men ook meer vertrouwen in een volledige sleuteloverdracht (29,6%). Hoe ouder men wordt, hoe groter het wantrouwen. Vijftigplussers denken in 2 op de 5 (41,3%) gevallen niet alle sleutels gekregen te hebben.
Opvallend is dat respondenten met een hoger inkomen veel vaker (59%) een sleutel geven aan hun (schoon)ouders, dan mensen met een lager inkomen (18%). Die laatste groep geeft op zijn beurt weer veelvuldiger (64,9%) een sleutel aan de kind(eren) ten opzichte van mensen met een hoger inkomen (29,7%). Eigenaren van een koopwoning geven frequenter (43,1%) een sleutel aan hun buren dan bewoners van een huurwoning (25,8%).

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbra­ken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog  91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2016 was dit gedaald naar 55.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei en november. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Nauta Veilig en SecuProducts in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.

continue reading

Related Posts

  • 116 words0,6 min read

    Eerder informeerden wij u over de wijziging van het IP Adres van de Honeywell Push server. Wij melden u dat de “oude server” vanaf 30 september 2023 offline zou gaan. Echter, Honeywell heeft ons onlangs gemeld dat, door onvoorziene omstandigheden, de datum vervroegd is naar woensdag 30 Augustus.  Tot en met 30 augustus 2023 zullen zowel de “oude” als de nieuwe server online zijn. Tot en […]

  • 176 words0,9 min read

    Update GX Remote Control App Belangrijk nieuws voor alle gebruikers van de GX Remote Control App. Met het oog op een geplande overstap naar een nieuwe server vragen wij uw aandacht voor het volgende: De huidige server, die Honeywell momenteel gebruikt voor push-notificaties t.b.v. de Galaxy Dimension en Galaxy Flex inbraaksystemen, zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door een volledig nieuwe server. Dit om […]