Subsidies

Subsidies

Subsidieregelingen van de overheid

Om de criminaliteit te verlagen heeft de overheid een aantal stimulerende maatregelen voor particulieren en bedrijven bedacht. Er zijn verschillende subsidie mogelijkheden voor diverse beveiligingsmaatregelen. Deze subsidies zijn in de vorm van een financiële tegemoetkoming.

Subsidie regelingen

huis-inbraak-veilig-maken-150x150Indien u als particulier (consument) of bedrijf slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf kunt u voor meer informatie kijken bij :

Aanpak veiligheid kleine bedrijven

In 2015 kunt u als ondernemer nog steeds gebruik maken van de gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Deze scan helpt bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf.

Met de scan brengt een CCV-adviseur de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft hij gratis advies over te nemen maatregelen. Ondernemers blijken de scan enorm te waarderen en daarom biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) dit instrument ook in 2015 aan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt deze regeling mogelijk.

Voor ondernemers met maximaal 50 fte’s

Nieuw in de regeling is dat in 2015 ondernemers met maximaal 50 fte’s in aanmerking komen voor de scan. Dit is een uitbreiding van de doelgroep zoals die in 2014 gold (ondernemingen met maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s).

Op basis van de uitkomsten uit de scan adviseert de CCV-adviseur over maatregelen om de huidige situatie te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op organisatorische maatregelen zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel. Na het gesprek met de adviseur ontvangt de ondernemer de adviezen en tips in een rapport om alles op eigen gelegenheid nog eens door te nemen en toe te passen. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een scan kunnen vanaf januari a.s op deze plek een scan aanvragen. Vooralsnog is er geen subsidie beschikbaar voor veiligheidsmaatregelen.

Ondernemers kunnen ook een digitale scan doen om meer inzicht te krijgen in de veiligheid van hun bedrijf.

Scan in 2014 laten uitvoeren?

Heeft u in 2014 een VKB-scan laten uitvoeren? Dan behoudt u het recht op deelname aan een subsidie op maatregelen als uw brancheorganisatie in 2015 een projectsubsidie aanvraagt of heeft aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij: