Alhoewel een inbraak nooit echt helemaal te voorkomen is, kunt u wel degelijk maatregelen nemen om de kans hierop te verkleinen.

Sommige mensen kiezen voor een beveiligingssysteem omdat dit men een gevoel van veiligheid en controle geeft. Andere mensen worden door hun verzekeraar verplicht een alarmsysteem te laten installeren omdat ze bijvoorbeeld een bijzondere verzameling hebben of veel waardevolle spullen in huis hebben staan.

Veilig wonen is een optelsom van verschillende maatregelen.

Te beginnen met organisatorische maatregelen; het maken van afspraken met elkaar.

  • Deuren op slot en ramen dicht als je van huis gaat.
  • Voorkom zichtbare afwezigheid; laat een lamp branden.
  • Maak afspraken met buren in vakantieperiodes.

Denkt u ook aan bouwkundige maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan de inbraakwerendheid van de buitenschil van uw woonhuis.

  • Gecertificeerd hang- en sluitwerk.
  • Plaatsen van rolluiken.

De meest bekende vorm van woonhuisbeveiliging is het alarmsysteem.

Het doel bij woonhuisbeveiliging is de inbreker buiten houden. Mocht hij toch binnen komen, treden de signaalgevers van het alarmsysteem in werking. Een luid alarm, aangaan van het flitslicht en doormelding naar meldkamer of mobiel. Ook een stil alarm behoort tot de mogelijkheid.

De aanwezigheid van een flitslamp op de gevel heeft ook een sterk preventieve werking. Deze laat zien dat een woonhuis elektronisch beveiligd is.

Alarmsysteem
Een alarmsysteem kan zowel bedraad als draadloos worden geïnstalleerd. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

De alarmcentrale plaatsen wij in de meterkast.

De meest gangbare componenten die doormelden aan het alarmsysteem zijn:

  • Magneetcontacten; deze detecteren openstand van ramen en deuren.
  • Bewegingsdetectoren; deze detecteren bewegingen. Deze kunnen ook diervriendelijk zijn.
  • En als aanvullend ook rookmelders, watermelders, koolmonoxide melders, trilcontacten.
Woonhuis