De Verbeterde Risicoklasseindeling 2.0 (kortweg VRKI) is een beproefd instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen. VAan de hand hiervan wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen.

In woningen en bedrijven kunnen verschillende soorten goederen aanwezig zijn. De aantrekkelijkheid, de waarde van de goederen en waar ze opgeslagen zijn bepalen samen het inbraakrisico/ de risicoklasse waar uw bedrijf of woning in valt.

Onderdeel van de VRKI is een lijst met aantrekkelijke spullen. Op deze lijst staan goederen en inventaris – variërend van gereedschappen, elektrische fietsen, sieraden, kunst, tot tabakswaren en zonnepanelen – met daarbij de vermelding of deze laag, middel, hoog of zeer hoog aantrekkelijk zijn voor criminelen.

De risicoklasse is bepalend voor het type en de zwaarte van de beveiligingsmaatregelen die de VRKI 2.0 voorstelt voor uw woning of bedrijf.

Het CCV beheert de VRKI 2.0 namens het Verbond van Verzekeraars.

Een VEB gecertificeerd bedrijf als LARCOZ is verplicht conform de richtlijnen van de VRKI te werken. Deze passen wij toe bij ieder ontwerp en bij onderhoud.

VRKI Beveiligingsmaatregelen
Beveiligen is maatwerk en beslaat een pakket aan maatregelen die zijn opgenomen in de VRKI 2.0.

De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen:

  • Organisatorische maatregelen.
  • Bouwkundige maatregelen.
  • Elektronische maatregelen.
  • Reactie dan wel alarmopvolging.
  • Meeneembeperkende maatregelen.

Deskundig advies en vakkundige aanleg
Ons beveiligingsadvies zal altijd gericht zijn op de situatie ter plaatse. VRKI- klasse 1 is het laagste risico en VRKI klasse 4 het hoogste risico.

Downloads:

VRKI