Steeds meer woningeigenaren en bedrijven kiezen voor camerabeveiliging.
Voordat u uw camera’s laat installeren is het belangrijk dat u zich bewust bent van de wet- en regelgeving rondom camerabeveiliging.
Wij maken hier een onderscheid tussen particuliere en zakelijke camerabeveiliging.

Particuliere camerabeveiliging
Als u thuis uw eigendommen wil beveiligen of als het u zelf een veilig gevoel geeft om voor camerabeveiliging te kiezen dient u zich te houden aan de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

De belangrijkste regel bij beveiligingscamera’s bij uw eigen huis is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. Soms kan het niet anders dan dat u een stukje van de openbare weg filmt. U moet er echter altijd voor zorgen dat u de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk schendt.

De regels:

 • Stel de camera zo goed mogelijk af; zorg dat u in principe alleen uw eigen bezittingen filmt.
 • Informeer mensen over de camera; u moet de mensen die op uw terrein komen laten weten dat u hen filmt. Dit kan met een sticker waarop staat dat er cameratoezicht is. Dit geldt ook voor de deurbel met camera.
 • Bewaar de beelden kort of helemaal niet; verwijder de beelden zodra u ze niet meer nodig heeft.
 • Deel de beelden niet met derden; u mag de ogenomen beelden niet zomaar op internet plaatsen. Is er een strafbaar feit gepleegd? Dan mag u de beelden delen met de politie. Het kan dan ook zijn dat de politie de beelden bij u opvraagt.
 • Blur gezichten van voorbijgangers; mensen zijn zo minder snel herkenbaar.
 • Beveilig de camerabeelden; zorg voor kwalitatief goede camera’s. Stel een eigen wachtwoord en gebruikersnaam in. Dit voorkomt de kans op hacken.
 • Respecteer de privacy rechten van de mensen die u filmt; zij hebben het recht om de beelden te bekijken die u van hen heeft gemaakt.

Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust richten op een gedeelte van het terrein van uw buren of de openbare ruimte. Op de website van de autoriteit persoonsgegevens leest u hier meer over.

Zakelijke camerabeveiliging
Als u als bedrijf of organisatie cameratoezicht wil inzetten om uw eigendommen, gebouwen of personeel te beveiligen stelt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hier eisen aan.

 • De grondslag moet noodzakelijk zijn; gaat het om de beveiliging van eigendommen en personeel dan is de grondslag vaak een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan en mensen te beschermen.
 • Cameratoezicht moet de enige optie zijn; u kunt uw doel dus niet op een andere manier bereiken. Het cameratoezicht mag niet op zichzelf staan en moet dan onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen.
 • DPIA uitvoeren bij hoog privacy risico; als de gegevens verwerking een groot privacy risico oploopt voor de mensen die u filmt moet u een data protection impact assessment uitvoeren.
 • Vraag instemming aan de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad; als het cameratoezicht gericht is op uw werknemers.
 • Laat weten dat er camerabeveiliging is; dit kan bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

De AVG geeft privacy rechten aan de mensen die u filmt. Zij hebben het recht om de camerabeelden te zien, zij hebben het recht vergeten te worden (wissen van beelden), het recht op beperking van de verwerking en hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Verborgen camera’s
Speciale aandacht voor de regels omtrent het gebruik van verborgen camera’s.
Verborgen camera’s mag u enkel gebruiken als er duidelijke vermoedens zijn van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers of leerlingen.

Strikte voorwaarden zijn dan:

 • Het is u, ondanks andere inspanningen, niet gelukt een einde aan de situatie te maken.
 • De controle met de verborgen camera is tijdelijk.
 • De inbreuk op de privacy is zo klein mogelijk; een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet is verboden.
 • U heeft uw klanten, bezoekers, werknemers, leerlingen of patiënten er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties mogelijk zijn.
 • U dient achteraf te melden dat u gebruik heeft gemaakt van een verborgen camera.

Bewaartermijn
Camerabeelden mag u niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Volgens de autoriteit persoonsgegevens mogen de beelden 4 weken bewaard blijven als hier niets bijzonders op is te zien. Als er een incident heeft plaats gevonden, mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

Bron: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/cameratoezicht/cameratoezicht-bij-organisaties/regels-cameratoezicht-voor-organisaties

Regels cameratoezicht