Een brandmeldinstallatie is een installatie die brand kan detecteren, signaleren en alarm kan slaan. Deze installatie bestaat uit verschillende onderdelen.

Een brandmeldinstallatie is meestal verplicht voor situaties waarin een brand niet snel ontdekt kan worden. Of in grote en onoverzichtelijke gebouwen waar het niet mogelijk is om de aanwezigen door middel van roepen te alarmeren. Ook bij gebouwen met een bepaalde gebruiksfunctie, denkt u aan zorgwoningen, crèches, gezondheidszorg met bedgebied, is een brandmeldinstallatie verplicht.

Een brandmeldinstallatie kan ook nodig zijn om brandveiligheidsvoorzieningen aan te sturen. Bijvoorbeeld automatische kleefmagneten bij zelfsluitende deuren, overdrukinstallaties, rook- en warmte afvoerinstallaties, brandkleppen en brandpompen.

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht? Aan welke vereiste bewakingsomvang moet deze voldoen? Dat is afhankelijk van:

  • De gebruikersfunctie
  • De gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie
  • De hoogte van de hoogste vloer van een verblijfsruime van een gebruikersfunctie.

Als een brandmeldinstallatie verplicht is, heeft u ook vaak een ontruimingsalarminstallatie nodig.

Betrouwbaarheid van deze systemen is erg belangrijk. Daarom werkt LARCOZ Branddetectie uitsluitend met de brandbeveiligingsproducten van Siemens.
Siemens heeft een uitgebreide reeks aan brandmeldinstallaties en systemen. Zo kunnen we maatwerk leveren. Voor ieder pand en situatie is er een passende oplossing.

Brandmeldinstallatie