Personen Alarmeringssysteem

Steeds meer hulpbehoevenden mensen alsook ouderen blijven langer in hun huis wonen. Speciaal voor deze groep mensen  heeft  Zorg Totaal een Personen Alarmeringssysteem ontwikkeld.

Personen Alarmeringssysteem

Een personen alarmeringssysteem waarmee mensen direct en 24/7 hulp kunnen inroepen.

Tevens kan het systeem uw woning beveiligen tegen inbrekers door het uit te breiden met detectoren en magneetcontacten. Ook kunnen er rookmelders op het systeem worden aangesloten.

De bediening is zeer eenvoudig en het hele systeem kan worden afgestemd op de vraag van de oudere of hulpbehoevende.

De voordelen van het Persoonlijk alarmeringssysteem van Zorg Totaal

Spreek-luisterverbinding in de gehele woning

Middels pols/halszender wordt er een duidelijke spreek-luisterverbinding tot stand gebracht. Met de losse dect-units kan er op iedere gewenste locatie in huis een noodoproep worden gedaan.

halszender alarmeringssysteem

Halszender

bediening personen alarmeringssysteem

Bediening

dect module

Dect-module

Spreek-luisterverbinding buitenshuis

Spreek-luisterverbinding buitenshuis

Neem bij het verlaten van uw woning de zender uit het basisstation mee en hang deze bijvoorbeeld om uw hals.

Het systeem heeft een mobiele GPS/GSM 3.G module. Door op de knop te drukken is er direct een spreek-luister verbinding met de zorgmeldkamer of met een familielid. Via GPS Google Maps kan op 3 meter nauwkeurig de locatie van de hulpbehoevende worden weergegeven.

Brandmeldsysteem

Brandmeldsysteem

Het personen alarmeringssysteem is eenvoudig uit te breiden met rookmelders en CO2 (koolmonoxide) melders. 

Inbraakbeveiligingssysteem

Door het plaatsen van detectoren en magneetcontacten kunt u het personen alarmeringssysteem ook als inbraakbeveiligingssysteem gebruiken. Met een simpele druk op een knop kunt u het inbraakbeveiligingssysteem inschakelen.

Detector

Detector